Mange forskellige sites, men kun ét system

Casewhere Borgerne adskilte indgangssteder

Mange standardsystemer tilbyder kun ét websted for alle brugertyper. Casewhere kan oprette så mange unikke websteder, som er nødvendige for at sikre separate URL’er og separate brugeroplevelser for hver enkelt brugertype af din løsning.

Når du opsætter til din løsning, så vil du typisk have behov for, at de funktioner dine slutbrugere (dvs. borgere) skal have, afviger markant fra de funktioner, du ønsker at tilbyde dine sagsbehandlere. Borgerne har brug for brugervenlighed, intuitive flows og nem adgang til detaljerede oplysninger. Sagsbehandlere kræver derimod typisk genveje, autoudfyldning, avanceret filtrering og kompakte informationsvisninger, da deres fokus vil være på hurtig udførelse af arbejdet.

Samtidig vil man typisk gerne undgå, at data flowet mellem sagsbehandlere og borgere bliver besværlig, inkonsekvent og kompleks, hvilket ofte sker, når man forsøger at nå to ret forskellige mål inden for ét system.

Casewhere tilbyder en løsning på dette, da arbejdsgangene og processerne kan konfigureres på et separat logisk niveau fra brugergrænsefladerne. Det betyder, at du kan specificere dataobjekter, dataflow, valideringer, autorisationslogikker, hændelser, triggere og forretningsregler på tværs af alle brugertyper uden senere at blive begrænset i den specifikke brugeroplevelse, som hver brugertype vil blive givet.

Typisk kræver offentlige service-sager udførsel af flere trin og information der skal frem og tilbage mellem interessenter flere gange, før en sag afsluttes. Mens de data, der flyder frem og tilbage, til enhver tid skal være konsistente, skal det normalt kontrolleres strengt, hvordan disse data præsenteres og præcist hvem får adgang til hvilke dele.

Når du opbygger en Casewhere-løsning, opbygger du flere lag af logik, der sammen sikrer både konsistens, adskillelse og tilpasning.

På det laveste niveau vil du definere den nøjagtige datamodel, der er nødvendig for at gemme al relevant information.

På næste niveau vil du definere de nøjagtige autorisationsregler for disse data, dvs. præcis hvilke data der kan tilgås af hvilke brugertyper.

På det tredje niveau vil du definere de flows, som hver brugertype kan gennemføre og detaljere reglerne omkring de data de kan redigere igennem hvert skridt i disse flows. Et eksempel kunne være, at en borger har lov til at oprette en support sag, men må ikke tilføje handlinger til den sag ud over at give status “afventer tildeling af sagsbehandler”.

På det fjerde niveau begynder vi at tilføje triggere og hændelser til flowene. F.eks. at information sendes via e-mail til interessenter, at data er valideret via eksterne grænseflader, at betaling skal ske og meget mere.

Når vi har ovenstående logik på plads, kan vi tilføje lige så mange helt forskellige brugergrænseflader “ovenpå”, som vi har brug for. F.eks. vi kan have individuelle sider til sagsbehandlere, borgere, eksterne interessenter, administrativt personale, analytikere osv. Oplevelsen brugerne får på hver af disse sider kan være helt forskellig, men de vil alle være knyttet til den samme underliggende logik.

Denne adskillelse af ansvar i systemet sikrer både sammenhæng og adskillelse af data og brugeroplevelse. Det sikrer, at selv med et standardiseret system, som Casewhere, behøver du ikke

at gå på kompromis med at tilpasse brugeroplevelsen. Denne kan du sikre passer til hver enkelt af dine interessenter, samtidig med at du overholder strenge datasikkerhedskrav.