Digital løsning til parkeringsområdet i Københavns Kommune

digital-loesning-til-parkeringsomraadet-i-koebenhavns-kommune

Djævlen ligger i detaljen, siges det. Det gælder også udstedelse af parkeringslicenser. Hvad der kan lyde som en simpel opgave, er i realiteten meget kompleks, da der er mange politisk bestemte regler på parkeringsområdet, som skal efterleves.

Sådan fungerer den nye parkeringsløsning

Globeteam har leveret den nye parkeringsløsning baseret på standardplatformen Casewhere. Der er over 15 tekniske integrationer indbygget i løsningen, som efter en borgers login med NemID trækker oplysninger fra bl.a. CPR-, CVR- og Motorregistret (DMR) for at sikre størst mulig automatisering og mulighed for straksudstedelse af parkeringslicenser.

I løsningens selvbetjeningsportal er det muligt at søge parkeringslicenser, periodekort og lignende parkeringsprodukter, og i langt de fleste tilfælde er det muligt automatisk at udstede licensen til borgeren eller virksomheden.

Løsningen kontrollerer fx, hvor mange parkeringslicenser der kan udstedes på en adresse (baseret på antal borgere med samme CPR-adresse) og tjekker, om ansøgeren har brugsret til køretøjet i Motorregisteret. Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, udstedes licensen med det samme, og ellers overgår den til manuel sagsbehandling.

Parkeringsløsningen er i høj grad konfigurerbar, således at kommunens administratorer selv kan stå for det løbende vedligehold.

Ud over køb af parkeringslicenser håndterer løsningen også modtagelse af betaling og klager over pålagte parkeringsafgifter.

Implementeringen af det nye system har haft den sideeffekt, at flere af de arbejdsgange, der tidligere skulle håndteres manuelt, nu kan klares digitalt.